hoạt động Trung tâm

15/08/2018

Tư vấn pháp luật cho gần 3.500 lao động

Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM đã tổ chức giao ban công tác tư vấn pháp luật vào chiều 14-8.