hoạt động Trung tâm

12/06/2018

Đẩy thiệt thòi cho người lao động

Trong khi nhà nước thực hiện nhiều chính sách để tăng thu nhập, đưa khoản đóng BHXH theo sát thu nhập thực tế thì doanh nghiệp nghĩ ra chiêu né tránh nhằm đẩy thiệt thòi về phía người lao động