GIỚI THIỆU

Trung tâm Tư vấn pháp luật Liên đoàn Lao động Thành phố

Trung tâm Tư vấn pháp luật là đơn vị trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, là một địa chỉ đáng tin cậy của người lao động và các doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Chuyên tư vấn về lĩnh vực pháp luật lao động nhằm góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, bình đẳng và tiến bộ giữa người lao động và người sử dụng lao động.

       Mục đích hoạt động của Trung tâm Tư vấn pháp luật Liên đoàn Lao động Thành phố là nhằm bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của người lao động.

    Lĩnh vực hoạt động chính:

 • Tư vấn pháp luật lao động (MIỄN PHÍ) cho người lao động;
 • Hướng dẫn, giải đáp pháp luật;
 • Cung cấp ý kiến pháp lý;
 • Tổ chức tuyên truyền pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, vv... tại các đơn vị, doanh nghiệp;
 • Cung cấp văn bản pháp luật, thông tin pháp lý;
 • Kiến nghị giải quyết các yêu cầu, đề nghị của người được tư vấn pháp luật;
 • Đại diện cho người được tư vấn thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật; 
 • Hướng dẫn thủ tục khởi kiện vụ án lao động, bảo hiểm xã hội, vv...;
 • Các hoạt động khác có liên quan đến trợ giúp pháp lý cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài;
   Đối tượng phục vụ:
 • Đoàn viên công đoàn;
 • Người lao động; người nghèo, đối tượng chính sách được Nhà nước trợ giúp pháp lý miễn phí;
 • Tổ chức công đoàn; các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố;
 • Các đối tượng khác có nhu cầu.