Văn bản Biểu mẫu

STT

Ký hiệu văn bản

Tóm tắt

Ngày ban hành

 

1

Mẫu đơn đề nghị hòa giải

Đơn đề nghị hòa giải tranh chấp lao động

17/07/2017

2

Mẫu Hợp đồng cộng tác viên

27/08/2018