Văn bản Văn bản pháp luật

STT

Ký hiệu văn bản

Tóm tắt

Ngày ban hành

 

31

Nghị định số 61/2020/NĐ-CP

Sửa đổi Nghị định số 28/2015 về Bảo hiểm thất nghiệp

29/05/2020

32

Nghị định - 135/2020/NĐ-CP

Nghị định - 135-2020 - Về tuổi nghỉ hưu - Hiệu lực 01.01.2021

22/12/2020

33

Nghị định - 145/2020/NĐ-CP

Nghị định - 145-2020 - Hướng dẫn Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động - Hiệu lực 01.02.2021

16/12/2020